De organisatie

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert ondernemend Nederland bij duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. Met subsidies, het vinden van zakenpartners, kennis en het voldoen aan wet- en regelgeving. De RVO is onderdeel van het ministerie van Economische zaken en klimaat en voert opdrachten uit namens verschillende ministeries, waaronder de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Buitenlandse Zaken en Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

De rol binnen het samenwerkingsverband

Met de TKI Urban Energy wordt gekeken welke drempels en innovaties in aanmerking komen voor nationale subsidies. In 2017 heeft ee’yoo meegedaan aan de eerste klimaatmissie in Californië met Sharon Dijksma. Samen met het innovatieattache van de ambassade van Californië is onderzocht of het model wereldwijd draagvlak zal kunnen krijgen en ook in Amerika kan worden gepresenteerd als exportproduct. Hiervoor wordt een Partnership International Business opgericht. In mei 2018 zal tijdens de handelsmissie in Luxemburg het plan voor de eerste 1000 woningen in Eemnes, worden overhandigd aan Koning Willem-Alexander.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
www.rvo.nl