De organisatie

De provincie Utrecht is een ontmoetingspunt van kennis en creativiteit, met een rijke cultuur en een gevarieerd landschap. Om dat zo te houden voor de inwoners kiest de provincie Utrecht voor een strategie van duurzame ontwikkeling en behoud van aantrekkingskracht. Het is in ieders belang om de provincie bereikbaar te houden, stad en landschap te optimaliseren en de kenniseconomie te stimuleren. Om een goede balans te waarborgen zorgt de provincie dat ze oog houdt voor de verhouding people, planet en profit. Het één mag niet ten koste gaan van het ander. De provincie belegt duurzaamheid integraal op alle beleidsterreinen. Niet één, maar alle bestuurders zijn ervoor verantwoordelijk!

De provincie vindt het stimuleren van innovatie belangrijk en wil haar inzet op dit terrein meer voor het voetlicht brengen. Bij innovatie geldt dat duurzame ontwikkeling een uitgangspunt is. In de ogen van de provincie moet innovatie de duurzame ontwikkeling stimuleren en versterken. Bij de icoonprojecten zijn duurzaamheid en innovatie dan ook regelmatig met elkaar verstrengeld. Bij innovatie kan onder andere worden gedacht aan innovatieve manieren van aanbesteden, op een slimme manier omgaan met bestaande middelen (Tender portfoliogarantie energie), nieuwe meetmethoden toepassen (Live Dijk permanent bewaakt) of slimme elektriciteitsnetten ontwikkelen.

Provincie Utrecht
www.provincie-utrecht.nl
info@provincie-utrecht.nl