De organisatie

Het Nationaal Energiebespaarfonds vloeit voort uit het Woonakkoord 2013 en heeft tot doel meer energiebesparende maatregelen in bestaande woningen mogelijk te maken. Tegelijkertijd worden ook de bouw- en installatiesector aan nieuwe opdrachten geholpen. Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) is de uitvoeringsorganisatie. In totaal is er € 300 miljoen beschikbaar waarvan het Rijk € 75 miljoen bijdraagt. Huiseigenaren die willen investeren in een energiezuiniger huis, kunnen een Energiebespaarlening afsluiten met een speciale rente bij het Nationaal Energiebespaarfonds.

Nationaal Energiebespaarfonds
www.energiebespaarlening.nl
energiebespaarlening@svn.nl