Nieuwe projecten, gemeentes

De organisatie

ProjectAtelier.119 VOF is een adviesbureau voor duurzame ontwikkeling. Wij ontwikkelen vitale coalities op regionaal niveau tussen bouwers, installateurs, toeleveranciers, overheden, financiers, woningcorporaties en kennisinstellingen met een grote opgave voor energiebesparing in de bestaande bouw en gasloze wijken. Inclusief het ontwikkelen en uitvoeren van methoden voor burgerparticipatie, het realiseren van Energieloketten en het begeleiden van Nul-op-de-Meter product marktcombinaties en marketing- en communicatie trajecten.

De rol binnen het samenwerkingsverband

De rol van ProjectAtelier.119 is het acquireren van nieuwe projecten voor Ee’Yoo (klimaatmissie Midden Nederland). Wij hebben een regionaal model ontwikkeld voor Energiebesparing bestaande bouw in Amersfoort/ Eemland en Haarlem /IJmond/Zuid-Kennemerland dat opschaalbaar is naar de rest van Nederland. Wij implementeren dit regionale model met ambtelijk en bestuurlijk overleg, regionaal Energieloket, MarCom-strategie en met Ee’Yoo als belangrijkste uitvoerende product marktcombinatie.

Betrokken contactpersoon

Herman Schotman treedt namens ProjectAtelier.119 op als acquisiteur voor Ee’Yoo. Hij heeft meer dan 35 jaar ervaring als projectleider op gebied van duurzame ontwikkeling bij politie, lokale en provinciale overheid, adviesbureau’s en sinds 12,5 jaar als zelfstandig adviseur bij ProjectAtelier.119.

Project Atelier.119
Adres 123, NL-1234 AB Plaats
Postbus 123, NL-1234 AB Plaats
+31 6 25067602
schotman@projectatelier119.nl
www.projectatelier119.nl

Herman Schotman
Herman Schotman
treedt namens ProjectAtelier.119 op als acquisiteur voor Ee’Yoo